Pilgrimsvandringar och pilgrimsevenemang 2018
Välkommen att på den här sidan informera om pilgrimsvandringar och andra pilgrimsaktiviteter under 2018. Program för evenemangen kan sändas till redaktören för hemsidan: ihivadstena@gmail.com.

Pilgrimscentrum i Vadstena
Pilgrimscentrum i Vadstena har pilgrimsvandringar, pilgrimskurser, pilgrimsretreater och mycket annat på programmet. Våren 2018 hittar du där till exempel:

Pilgrimsvila för kvinnor 27 - 28 januari

Pilgrimsteologiskt seminarium 31 januari - 2 februari

Pilgrimsretreater 8 - 11 februari, 1 - 4 mars, 5 - 8 april

Pilgrimskurs - att vara pilgrim 17 - 20 april

Pilgrimsritt 5 - 6 maj

Pilgrimsvandring 9 - 10 maj


Nora-Skogs församling
Pilgrimsvandring 4 dagar i Höga Kusten 17-20 maj 2018
Vandring i stillhet och meditation bland hisnande vackra vyer. Start med Pilgrimsmässa kl 11:00 i Berghams fiskekapell. Vandring längs ErikDaniels leden till Nora kyrka. Avslutas med schlagermässa kl 11.00. Enkla övernattningar inklusive frukost och lunch 1800 kr. Anmälan senast den 10 april till noomie.wennstig@sensus.se .
Frågor: margaretha.ohman@svenskakyrkan.se


Pilgrimsvandring 3 dagar Höga Kusten 20-22 juli 2018
Vandring i stillhet och meditation bland hisnande vackra vyer. Start med Pilgrimsmässa kl 10:00 i Berghamsn fiskekapell. Vandring längs ErikDaniels leden till Nora kyrka. Avslutas med mässa kl 18:00.00. Enkla övernattningar inklusive frukost och lunch 1250 kr Anmälan senast den 17 maj till noomie.wennstig@sensus.se .
Frågor: margaretha.ohman@svenskakyrkan.se