Pilgrimsvandringar och pilgrimsevenemang 2018
Välkommen att på den här sidan informera om pilgrimsvandringar och andra pilgrimsaktiviteter under 2018. Program för evenemangen kan sändas till redaktören för hemsidan: ihivadstena@gmail.com.

Pilgrimscentrum i Vadstena
Pilgrimscentrum i Vadstena har pilgrimsvandringar, pilgrimskurser, pilgrimsretreater och mycket annat på programmet. Där finns till exempel:

Pilgrimskurs - 6 - 9 september  Grundkurs i pilgrimstanken 
Pilgrimsretreat - 20 - 23 september Dagar i stillhet, rörelse, reflektion och bön
Pilgrimsdagar med Heliga Birgitta 5 - 7 oktober
Pilgrimsretreat 18 - 21 oktober
Pilgrimsretreat 1 - 4 november
Pilgrimsretreat 15 - 18 november

Mer information och anmälan på www.pilgrimscentrum.se