Styrelsen i Riksförbundet Pilgrim i Sverige 2017-2018

Ordförande:
Martin Lind

Ledamöter:
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Elisabeth Andersson, Stockholms katolska stift
Anna Apell, Skara stift
Karin Dahl, Svenska Gång–och Vandrarförbundet
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening
Anders Hermansson, Uppsala stift
Eva Cronsioe, Vallentuna församling
Magnus Malmgren, Lunds stift

Kassör
Birgitta Bäuml
 

Lundabon Martin Lind, tidigare biskop i Linköping, ordförande i Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

- Att vandra som pilgrim är idag attraktivt för många människor, säger Martin Lind. Vandringen tar hela människan i anspråk och öppnar för både fysisk och andlig hälsa. Dessutom är pilgrimsrörelsen släkt med omsorgen om miljö och natur.