Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordnings-organ för främjande av pilgrimsleder och vandring
i Sverige

Tips om vandringar
och andra pilgrimsaktiviteter

Pilgrim i Sveriges hemsida skall synliggöra medlemsorganisationerna och deras verksamhet och visa kopplingen mellan dem och pilgrimslederna. Välkomna att sända förslag och tips om innehåll på hemsidan till: emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se


Aktuella vandringar 

Du finner tips om aktuella vandringar och andra aktiveter här.


Från kust till kust
Genom två Skandinaviska länder. En av världens nordligaste pilgrimsleder. Starta i Selånger för att nå pilgrimsmålet Trondheim.
S:t Olavsleden

Hitta pilgrimsleder och pilgrimscentra i Sverige

Sök pilgrimsleder och pilgrimscentra på en sverigekarta

Helgonleden förbinds med Åland och Finland
 
I september 2016 startade ett Interreg-projekt där man från svenska kustkommuner (Roslagen och norrut till Hudiksvall), Åland, Åbolandets skärgård tillsammans med föreningar som Pilgrimstid och Föreningen Franciskus på Kökar arbetar med sjövägarna och hamnar som har anslutningar till befintliga pilgrimsleder mot Trondheim, St Olav Waterway.
   Nu börjar framför allt Stråsjöledens etapper växa fram, liksom Helgonleden som är den stora pilgrimsleden som ska kunna följas från Finland-Åland-Grisslehamn-Gävle-Järvsö-Kårböle-Klövsjö etc mot fjällvärlden vid Ljungdalen och så in i Norge till målet Nidaros/Trondheim. 
   Läs mer här.

Se resultatet av inventering av pilgrimsleder


Pilgrim i Sverige gör nu en inventering av pilgrimslederna i hela landet.  Fler och fler pilgrimsleder kommer till. Många frågar efter var man kan vandra. En del vill vandra riktigt långt, från till exempel Skåne till Vadstena eller Trondheim. 

   Pilgrim i Sverige vill därför samla in och göra information om pilgrimsleder tillgänglig för många.
 De som ännu inte lämnat sina uppgifter kan göra det nu. 
    Se resultatet av inventeringen och frågeformuläret här.

Angeliqa berättar om sin vandring på S:t Olavsleden

Hur är det att vandra  St Olavsleden –
564 kilometer - från kust till kust? Läs Angeliqas berättelse här.

Vill du använda S:t Olofsmärket på dina produkter, presentförpackningar eller trycksaker?

Kontakta Sven Holmgren och presentera dina förslag, gärna med bilder, om du vill använda S:t Olofsmärket.
sven.holmgren@svenskakyrkan.se

Pilgrimsleden Västra Värmland
inbjuder till 20-milavandring i augusti. Läs mer om den under våra tips om aktuella vandringar. Information om leden hittar du här:

I Olav den heliges fotspår

Angelica Olindersson har skrivit en uppsats  vid Göteborgs universitet om historiebruket vid fem nutida västsvenska S:t Olavsleder. 
   Angelica sammanfattar: Pilgrimsvandringarnas renässans syns tydligt, såväl runt om i vårt land, som i Bohuslän.  Gemenskap verkar kunna sammanfatta innehållet i nutidsmänniskans dragning till pilgrimsvandringar, en gemenskap såväl med medvandrare här och nu, men även med dem som genom århundradena vandrat samma väg. Således blir detta ett historiebruk av gemenskap med rötter, det förflutna, historiekulturen. Att vandra i just de här fotspåren, ibland måhända i Olavs egna, och så hålla stigen öppen för kommande vandrare genom sina egna steg, blir en personlig upplevelse av historiska fotspår. Där delar man med sig, gör bruk av sin historia, och förmedlar så ett historiemedvetande till samtiden och framtiden.

Läs mer och ladda ner hela uppsatsen här.
 

Stockholms
katolska stift


Följ med på vallfärd med Stockholms katolska stift.
Läs mer här

Digitala guider för pilgrimsleder
Paxwalk, ekonomisk förening, har övertagit och arbetar vidare med de digitala kartor som Ulf Sighede byggt upp. Testa, och lämna sedan gärna dina synpunkter! Läs mer här.

Nidarosdomen i Trondheim

Pilgrim²​ - en upplevelse på Lödöse museum

Välkommen till en upplevelse om pilgrimsresor genom alla tider – igår, idag och imorgon. En utställning om inre och yttre resor med utgångspunkt i museets arkeologiska samlingar, den lokala historien och berättelser om pilgrimsresor.
   Att vandra som pilgrim är en global företeelse och vanligt inom världens stora religioner. På senare år har också intresset för att pilgrimsvandra ökat i Sverige. Vad ligger bakom detta nyvakna intresse?
  Med utgångspunkt i samtiden vandrar vi tillbaka genom historien och så småningom ut i landskapet på det nät av pilgrimsleder som korsar Lödöse.
   På medeltiden var Lödöse en av Sveriges största städer och en knutpunkt för många pilgrimer.

Några korta filmer om allemansrätten?

Här kan du läsa mer om Allemansrätten

Jesus med abbot Minas från Egypten.
"Vänskapsikonen i Taizé"
Finns i Louvren, Paris
Orginalet är från 600-talet 

Beställ S:t Olofsmärken och pilar

Pilgrim i Sveriges leverantör av S:t Olovsmärken och pilar är Grafiska huset. Skyltarna tillverkas i materialet Forex - en vit massiv akrylplast, 3 mm.

Beställ via vår kassör Birgitta Bäuml i god tid så du har märken och pilar när det är dags att gå ut på leden.
 
Läs här om ordningen för beställning. samt prislista och storlek på märken och pilar.

Jesu dopplats - ett pilgrimsmål i Jordanien

I år har platsen där Jesus döptes erkänts som Världsarv. En Evangelisk Luthersk kyrka invigdes där 2014. Vi uppmuntrar pilgrimer att besöka platsen och stanna några dagar för reflektion kring dopet, det Heliga landet och Jesu liv. Området är stillsamt och man får uppleva ökenlandskapet och även Jordanfloden som snart bara är en smal å.

​Läs mer här

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige och övriga Europa. Hundratusentals människor vallfärdar varje år till Santiago de Compostela och i Norden har Sankt Olavsvägarna fått status som europeisk kulturväg. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Läs mer om vad Svenska kyrkan skriver om pilgrimsvandring

Studieförbunder Bilda anordnar pilgrims- och retreatmöten och pilgrimsledarutbildning.

Bilda

Studieförbundet Sensus anordnar kurser om att vara pilgrim, pilgrimsvandring och även pilgrimsledarutbildning.

​Sensus