Under våren 2013 sänds i TV Väst en serie med ca 15 TV-program om pilgrimsvandring i Västsverige och Norge.

Carina Frykman, Göteborgs stift


 

Agneta Stenermark Nyberg berättar om pilgrimsvandring och den pilgrimsväg som finns i Skåne Blekinge.

Pilgrimsvandring med S:t Staffans församling 2011-10-16