Pilgrimslitteratur

Här har vi försökt samla ett urval av pilgrimslitteratur som finns tillgänglig i Sverige. Eftersom vi inte är en webbshop så hänvisar vi till Adlibris eller till förlaget där ni kan beställa boken.


 

Salt, Bröd och Vin
Martin Lind. Förlag: Verbum

Salt, bröd och vin kan tyckas vara tre skilda saker, men orden står i den här boken för den heliga samhörigheten. Varje människas liv hör samman med andras.

Salt har i kristen tradition varit en symbol för samhällskritik, att våga yttra även de salta orden är nödvändigt för kyrkan i varje tid.
Bröd och vin leder tankarna till den dagliga måltiden och till den heliga måltiden, nattvarden.
Pilgrimsvandrandet kan hjälpa oss att se hur allting i livet hålls ihop.

Med boken Salt, bröd och vin vill Martin Lind bjuda in till pilgrimsvandringar och bidra till reflektion, eftertanke och ökad förståelse av människans villkor på Guds jord. Läs mer och beställ från Adlibris

Ord för vandrare
Red: Hans-Erik Lindström. Förlag: Verbum

Meditationer är en hjälp för att sammansmälta den yttre pilgrimsvandringen med den inre.
Den här lilla boken bjuder på ett antal meditationer som vuxit fram under författarnas egna vandringar. Använd dem i grupp vid en rast eller ett besök i en kyrka, eller för individuell reflektion. Samtliga meditationer innehåller en bild, en kort inledning, meditationen, en bön och/eller förslag till en psalm.

Läs mer och beställ hos Adlibris

Pilgrimsliv - handbok för vandrare
Förf: Hans-Erik Lindström. Förlag: Verbum

Pilgrimsliv vänder sig till den som är intresserad av pilgrimsvandringen som idé. Här finns bakgrund, tankar och fakta om pilgrimsvandringen. Boken kan också fungera som en handledning för att leda en grupp på vandring.

Läs mer och beställ hos Adlibris

Vandra med frälsarkransen
Förf: Anna Alebo  Förlag: Verbum

Det finns olika sätt att pilgrimsvandra. Överallt i vår vardag finns platser som kan hjälpa oss att känna Guds närvaro. Vandra med Frälsarkransen beskriver hur alla, oavsett om vi bor i stan eller på landet, kan hitta platser för eftertanke, meditation och bön i vårt eget närområde. Därför är tanken att de här vandringarna ska kunna göras var man än befinner sig: vid ett stort träd, en bro, en kyrkogård, en livlig gågata eller en saluhall. Boken är ett redskap för den som vill öva sig i att leva som pilgrim mitt i livet och vardagen. 

Läs mer och beställ hos Adlibris

Pilgrimsvandring på Svenska
Förf: Anna Davidsson Bremborg  Förlag: Arcus

Pilgrimsvandringar har blivit ett nytt och uppskattat inslag i den kyrkliga verksamheten i Sverige. Att gå till fots i grupp, en kort eller lång sträcka varav åtminstone en del i tystnad, blir för många en omvälvande erfarenhet. Vandringen kan ge möjlighet att lämna vardagsstressen någon annanstans, att återfå kontakten med sina inre källor.

Religionssociologen Anna Davidsson Bremborg har studerat pilgrimsvandringar genom att under flera år delta i många av dem. Utifrån sina anteckningar och de intervjuer och enkäter som hon gjort tecknar hon här en bild av ett nytt och spännande fenomen.

Läs mer och beställ hos Adlibris