Lappland

Dag Hammarskjöldsleden

Dag Hammarskjöldsleden är en modern pilgrimsled i hjärtat av vår svenska fjällvärld. Den startar i Abisko och följer till stor del en gammal väl beprövad vandringsled, Kungsleden, innan den efter drygt nio mil når Nikkaluokta.

Dag Hammarskjöldsleden invigdes i september 2004. Pilgrimsleden har kommit till genom samarbete mellan Svenska kyrkan i Luleå stift, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Svenska Turistföreningen. Arbetet med leden har utförts i nära samarbete med samer på lokal, regional och nationell nivå.

Läs mer och ännu mer