Årsmötet 2020-05-08

På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten blev årsmötet förflyttat från Gotland till digital arena denna vår. 
Här på sidan kan du nu hämta hem protokoll och andra möteshandlingar.

Preliminärt datum för kommande årsmöte är den 23-24 april 2021.