Årsmötet 2020-05-08

På grund av rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten blev årsmötet förflyttat från Gotland till digital arena denna vår. 
Här på sidan kan du nu hämta hem protokoll och andra möteshandlingar.