Beställning av S:t Olofsmärken och pilar

S:t Olofsmaterialet kan endast beställas genom Riksförbundet Pilgrim i Sverige. S:t Olofssymbolen är mönsterskyddad och ägs i Sverige av Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

Styrelsen för Pilgrim i Sverige har beslutat anlita Grafiska huset som leverantör av märken och pilar.
 
Material: Forex
Forex är en vit massiv akrylplast på 3 mm.
 
Beställning
Medlemsorganisationerna skickar beställning till Riksförbundet Pilgrim i Sveriges kassör Birgitta Bäuml som samordnar beställningarna. E-post: birgitta.bauml@outlook.com.

Birgitta beställer sedan från Grafiska huset. Märken och pilar levereras sedan direkt från Grafiska huset till beställande organisation.
 
Storlekar och priser
Storlekar och priser för S:t Olofsmärken, pilar och klistermärken framgår av nedanstående pdf som du kan ladda ner.                                                                          
 
Kontakt
Synpunkter och förslag när det gäller märken och pilar kan framföras till förbundets kassör Birgitta Bäuml, birgitta.bauml@outlook.com.
 

Samlad information om beställning av S:t Olofsmärken att ladda ner finner du längre ner på sidan.

En prislista med storlekar på märken och pilar hittar du som pdf nedan som kan laddas ner.

Färdiga stolpar, annat pilgrimsmaterial och pilgrimspass kan beställas från Pilgrimstid.