Pilgrimscertifikat

För många kan det vara viktigt att få ett konkret bevis på att man vandrat som pilgrim. Har man vandrat minst tio mil eller cyklat minst 20 mil på Caminon till Santiago de Compostela får man ett särskilt intyg, Compostela. Likaså får man i Nidaros ett diplom över sin vandring om man i sitt pilgrimspass har stämplar som visar att man gått minst 10 mil eller cyklat 20 mil.

Styrelsen i Pilgrim i Sverige har den 9 november 2016 beslutat att ledansvarig för S:t Olofsled i Sverige får utfärda pilgrimscertifikat med S:t Olofsmärke.  Styrelsen fastställde inga särskilda regler för hur lång sträcka man skall ha gått.

Styrelsen antog också en mall för hur pilgrimscertifikat med S:t Olofsmärke skall utformas. Denna mall kan laddas ner i nedanstående pdf.