S:t Olofsmärken


Pilgrimsleder som får använda logotypen/Olofssymbolen ska vara godkända av föreningen Pilgrim i Sverige. Pilgrimsleder certifieras, efter ansökan av huvudman som har ansvar för skötsel och information, till riksföreningen Pilgrim i Sverige. Med certifiering följer ett ansvar för ett långsiktigt underhåll av leden närmare bestämt röjning, märkning och skyltning. För att godkännande ska kunna ske krävs att kvalitetskraven uppfylls.

Klistermärken - (ca 70 x 70 mm) med 100 märken/rulle för märkning på t ex lyktstolpar i tätorter.

Textilmärken (linne) med Olofsmärket och texten ”S:t Olof” 60 kr/st (alt. med pilgrimsledens namn eller liknande) 

Märken i glasfiber med Olofsmärket i olika format och hål för skruvar i hörnen: 
ca 42 x 42 mm, 68 x 68 mm, 118 x 118 mm) för märkning av leder. Beställs genom Pilgrim i Sveriges kassör.

Färdiga stolpar, försedda med Olofsmärket: Små (42x42 mm) 75 kr/st. Mellan (68x68 mm) 100 kr/st. Stora (118x118 mm) 125 kr/st. Kan beställas genom Pilgrimstid www.pilgrimstid.nu 070-203 00 84

”Hängare”, enkel- eller dubbelsidigt försedda med plastskylten med Olofsmärket. Enkel: 40 kr/st. Dubbelsidig: 60 kr/st

Textilmärke
Stolpe
Hängare