Styrelsen i Riksförbundet Pilgrim i Sverige 2020

Styrelse 2020

Ordförande
Martin Lind
 
Ledamöter
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Elisabeth Andersson, Stockholms katolska stift
Karin Dahl, Svenska Gång–och Vandrarförbundet
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening
Magnus Malmgren, Lunds stift
Mattias Nystrand, Svenska kyrkan Jönköping
Sven Ingvar Holmgren, Uppsala stift
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Carina Lindahl, Kulturföreningen i Lofsdalen
Johan Wihlborg, Pilgrimstid Sverige

Adjungerade
Birgitta Bäuml sekreterare
Eva Hagström Öberg, sekreterare

Kontakt
eva.hagstrom@svenskakyrkan.se
 

Lundabon Martin Lind, tidigare biskop i Linköping, ordförande i Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

- Att vandra som pilgrim är idag attraktivt för många människor, säger Martin Lind. Vandringen tar hela människan i anspråk och öppnar för både fysisk och andlig hälsa. Dessutom är pilgrimsrörelsen släkt med omsorgen om miljö och natur.