Styrelsen i Riksförbundet Pilgrim i Sverige 2020

Styrelse 2020

Ordförande
Martin Lind
 
Ledamöter
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Karin Dahl, Svenska Gång–och Vandrarförbundet
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening
Magnus Malmgren, Lunds stift
Sven Ingvar Holmgren, Uppsala stift
Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift
Carina Lindahl, Kulturföreningen i Lofsdalen
Johan Wihlborg, Pilgrimstid Sverige

Adjungerade
Birgitta Bäuml sekreterare
Eva Hagström Öberg, sekreterare

Sammankallande för valberedningen
Elisabeth Andersson, Stockholms katolska stift

Kontakt
eva.hagstrom@svenskakyrkan.se
 


Mötesdatum
Senaste styrelsemötet var 2020-09-18, och det kommande mötet hålls 2020-12-11 i Katolska kyrkans lokaler i Gamla stan, Stockholm.

Vid förhinder att delta på plats kan digital anslutning anordnas.
 

Lundabon Martin Lind, tidigare biskop i Linköping, ordförande i Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

- Att vandra som pilgrim är idag attraktivt för många människor, säger Martin Lind. Vandringen tar hela människan i anspråk och öppnar för både fysisk och andlig hälsa. Dessutom är pilgrimsrörelsen släkt med omsorgen om miljö och natur.