Styrelsen i Riksförbundet Pilgrim i Sverige 2018-2019

Ordförande:
Martin Lind

Ledamöter:
Ann-Marie Allvar-Nordström, Karlstads stift
Elisabeth Andersson, Stockholms katolska stift
Karin Dahl, Svenska Gång–och Vandrarförbundet
Carina Frykman, Göteborgs stift
Ola Hanneryd, Härjedalens fornminnesförening
Eva Cronsioe, Vallentuna församling
Magnus Malmgren, Lunds stift
Mattias Nystrand, Svenska kyrkan Jönköping
Sven Ingvar Holmgren, Uppsala stift

Kassör
Birgitta Bäuml


Du finner kontaktuppgifter till styrelsen, revisorerna och valberedningen i följande pdf.
 

Lundabon Martin Lind, tidigare biskop i Linköping, ordförande i Riksförbundet Pilgrim i Sverige.

- Att vandra som pilgrim är idag attraktivt för många människor, säger Martin Lind. Vandringen tar hela människan i anspråk och öppnar för både fysisk och andlig hälsa. Dessutom är pilgrimsrörelsen släkt med omsorgen om miljö och natur.