Europeisk kulturväg


Våren 2010 fick Pilgrimsvägarna till Nidaros, de sk. S:t Olofsvägarna genom Danmark, Sverige och Norge, status som europeiska kultutvägar, samma utmärkelse som vägarna till Santiago de Compostela fick i mitten av 1980-talet. Det var då den moderna pilgrimsrörelsen i Spanien vaknade till liv. 

Pilgrimslederna till Santiago de Compostela var de första som fick status som Europeisk kulturväg år 1987 av Europarådets organ för europeiska kulturvägar. Det har inneburit en ökning av antalet pilgrimer från två-tre tusen till över hundratusen per år. Sankt Olavsvägarna blir nu direkt knutna samman med vägen till Santiago de Compostela och alla de stora europeiska pilgrimsvägarna. 

Riksföreningen Pilgrim i Sverige är mycket tacksam över att man i Norge arbetade fram en ansökan. Detta skedde efter ett initiativ från Sör-Tröndelags kommun i Norge, men rent praktiskt var det Berit Lånke och Cathrine Ronca på Nidaros Pilegrimsgård som utförde det stora arbetet med att skriva ansökan och lämna fram den inför Europarådets organ för europeisk kulturvägar. 
Status som Europeisk Kulturväg kommer att betyda mycket för pilgrimsarbetet i Norden, speciellt när det gäller internationella nätverk, mötesplatser för kompetensutveckling, utbyte med liknande miljöer och i nätverkskonferenser. Större tillgång till projektmedel är också något som andra motsvarande vägar har upplevt. Det har haft stora positiva effekter för de vägar som är godkända ute i Europa.