Inventering av pilgrimsleder i Sverige

Svaren på inventeringen


Under våren 2017 inleddes en inventering av pilgrimsleder i Sverige. Inkomna svar finns att läsa här. 

Frågorna och en sammanfattande bearbetning finns här där du också kan ta del av svaren.
 
Inventeringens syfte
Styrelsen för Riksförbundet Pilgrim i Sverige beslöt den 6 november 2015 att göra en inventering av pilgrimsleder i Sverige.
   Två syften ligger bakom detta beslut. Dels skall inventeringen ge ett underlag för att kunna visa och därmed göra det möjligt att söka pilgrimsleder i hela landet på riksförbundets hemsida. Dels skall inventeringen ge ett underlag för det kommande arbetet med att bygga upp en gemensam plattform för digital information om pilgrimsleder i hela landet.
   Inventeringens inriktning ger också de ansvariga för pilgrimsleder en mall att arbeta efter och underlag för klassificering av pilgrimsleder.

Frågeformulär
Frågeformuläret är byggt efter det klassificeringsdokument som tagits fram och som ni kan se i den pdf-fil härintill som går att ladda ner.
   För att förenkla processen så har vi lagt ut formuläret via Google forms på nätet. Detta underlättar för oss att samla in och spara svaren i en databas. Om du upptäcker att något har blivit fel så kan du gå in och rätta felen i formuläret. Allt detta gör du genom att klicka på länken här nedanför. Du måste svara på alla frågor som är markerade med en asterisk och när alla frågor är besvarade så är det bara att klicka på SEND knappen i slutet på formuläret.
   Uppgifterna finns sedan i en Databas som är tillgänglig för Pilgrim i Sverige och du kan vid varje tidpunkt ta del av denna genom att skicka ett mail till Pilgrim i Sverige.
   Frågeformuläret har sänts ut till kontaktpersoner för pilgrimsleder enligt den mejllista som finns härintill och till medlemsorganisationerna i Pilgrim i Sverige. Vi är tacksamma om vi kan få uppgifter som kompletterar listan och kan rätta till eventuella felaktigheter. Sänd dem gärna till: ihivadstena@gmail.com.
 
Frågeformuläret finns online på följande webplats: https://goo.gl/forms/6qkOkNoNo7NENIin2
   
Du som ännu inte har svarat om den pilgrimsled du ansvarar för kan göra det nu. Om förhållandena har ändrats kan du gå in och uppdatera informationen.

Frågor
Frågor om inventeringens frågeformulär besvaras av Ulf Sighede info@paxwalk.com, tel 076-3471514.

Klassificering av pilgrimsled
 
Beskrivning av en pilgrimsled

En pilgrimsled är en väg med en start och ett mål - bild av livet självt. Alla tre delarna är viktiga. Vägen är fylld av intryck och på den gör vi avtryck. Kultur, kyrka, landskap och vår reflektion - allt samverkar. En pilgrimsled ger vandraren ett mervärde av andligt/kulturellt innehåll.
 
 
Utgångspunkter för klassificering av pilgrimsleder
o   Tillgänglighet
o   Kvalité
o   Tillförlitlighet
o   Användbarhet
 
Indelning i tre grupper – klassificering

Huvudväg
•        Nationellt och eller internationellt intresse
•        Lantmäteriets krav på vandringsled
•        Frekventerad i större utsträckning
•        Ansvarig för pilgrimsleden finns
•        Kontrakt skrivs i samband med att ledens läggs in i det kommande digitala
         plattformen för digital info om pilgrimsleder
•        Möjlighet till övernattning, mat, tillgänglighet till aktuell info
•        Info även på engelska, helst också på tyska
•        Tryckt guidebok
•        Pilgrimspass och stämplar
•        Möjlighet för vandraren att ge ”feed back” på upplevelsen
•        Info och uppmärkning uppdater, till exempel Outdooractive
 
Landsväg
•        Regionalt eller nationellt intresse
•        Godtas i stort av lantmäteriets krav på vandringsled (minst 15 km)
•        Ansvarig för pilgrimsled
•        Kontrakt skrivs i samband med att ledens läggs in i det kommande digitala
         plattformen för digital info om pilgrimsleder
•        Info om möjlighet till övernattning, mat etc uppdateras minst en gång om året
•        Fördel om det finns tryckt guidebok
•        Möjlighet ges till ”feed back”
•        Pilgrimspass och stämplar
•        Skyltning, kartmaterial och info uppdateras årligen
•        Tryckt form
•        Webb och mobilapplikation, till exempel Outdooractive
 
 
Lokal pilgrimsled/pilgrimslinga/kyrkslinga
•        Lokalt eller regionalt intresse
•        Ansvarig för pilgrimsled
•        Överenskommelse om underhåll och uppdatering
•        Tryckt karta eller webb och mobilapplikation, till exempel Outdooractive