Information från Pilgrimstid Sverige, ekon förening, en av riksförbundet Pilgrim i Sveriges minsta medlemsorganisationer, men med många aktiviteter "för pilgrimens bästa", som är ett av föreningens valspråk.

Helgonleden förlängs österut - Åland och Finland
 
I september 2016 startade ett Interreg-projekt där man från svenska kustkommuner (Roslagen och norrut till Hudiksvall), Åland, Åbolandets skärgård tillsammans med föreningar som Pilgrimstid och Föreningen Franciskus på Kökar arbetar med sjövägarna och hamnar som har anslutningar till befintliga pilgrimsleder mot Trondheim, St Olav Waterway www.st-olav.com
 
För att komplettera detta projekt har Pilgrimstid med studieförbundet Bilda sökt och beviljats två Leaderprojekt som samverkar, Hälsingebygden och Gästrikebygden. Projektet heter "Pilgrim - Karta och Kontakt", eftersom det är två saker som en pilgrim har stor nytta av på sin färd. 

"Karta" innebär att man inspirerade av pilgrimslederna runt Vadstena och i Skåne samarbetar med Paxwalk.com för att kartorna ska bli synliga även i Outdooractive, som är en mycket använd karttjänst, inte minst i Tyskland. En av den många fördelarna är att man via den app som finns genom Outdooractive kan följa leden och samtidigt se sin egen position på kartan. Från Älvkarleby norrut, mot Jämtland och Norge, ska man arbeta med kartan för pilgrimslederna.
 
Till att börja med läggs etapperna in, när de är klara sammanfogas de till en pilgrimsled, där man kan se helheten men också välja etapp. Både Interreg-projekten och Leaderprojekten pågår till sommaren 2019, men redan nu börjar framför allt Stråsjöledens etapper växa fram, liksom Helgonleden som är den stora pilgrimsleden som ska kunna följas från Finland-Åland-Grisslehamn-Gävle-Järvsö-Kårböle-Klövsjö etc mot fjällvärlden vid Ljungdalen och så in i Norge till målet Nidaros/Trondheim. Leden går samman med flera andra leder, som JämtNorgevägen och Romboleden. Man ska kunna följa hela leden utan att behöva byta karttjänst, "en pilgrim känner inga gränser" - ett annat av Pilgrimstids valspråk.
 
"Kontakt" innebär att nätverken längs lederna stärks och får bättre förutsättningar att ta väl hand om pilgrimerna. "Pilgrimens bästa" och "Entreprenörens bästa" hänger nära samman. Om man inte får gäster till sitt boende har man inte råd att förbättra, om det inte förbättras fungerar det sämre för pilgrimen.
Församlingar från olika kyrkor, boenden, matställen, m m, kommer att finnas med bland kontakterna och även synliggöras på kartan - till pilgrimens bästa!
 
Även i Finland pågår Leader-projekt för att komplettera leden ända mot Ryssland, kanske en dag ända till Novgorod! www.nidarosnagunovgorod.n.nu

www.pilgrimstid.nu, där det står mer om projekten på menyn "Om oss"
www.helgonleden.n.nu
www.strasjoleden.n.nu

Förebilder för projekten med karta och kontaktnät:
Vadstena -  Birgittaleden https://paxwalk.com/sv/tour/pilgrimsled/birgittaleden-linkoeping-till-vadstena/18098821/
 
Skåne - https://paxwalk.com/sv/tour/pilgrimsled/paradisvaegen-simrishamn-till-fridafors/18082224/

Önskar du mer information om projektet kan du kontakta Elisabeth Andersson: pilgrimstid@hotmail.com

Sofiakatedralen i Novgorod

Kårböle offerkyrka vid Helgonleden

Mycket ungefärlig sträckning av Helgonleden (som bitvis använder befintliga vägar som Upplandsleden, Gästrikeleden, Flottarstigen, Kårböleleden, JämtNorgevägen-Romboleden)