Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordnings-organ för främjande av pilgrimsleder och vandring
i Sverige

Hitta pilgrimsleder och pilgrimscentra i Sverige

Sök pilgrimsleder och pilgrimscentra på en sverigekarta

Medverka på bokmässan 27-30/9
Pilgrim i Sverige deltar varje år på bokmässan i Göteborg med en pilgrimsmonter. Det ger en bra möjlighet att berätta om pilgrims-vandringar och vilka leder som finns att vandra på.
   Som tidigare är alla medlems-organisationer välkomna att vara på plats. Det behövs flera montervärdar under dessa fyra dagar. Vi delar upp tiden i montern i 2 timmarspass. Inträde till mässan är gratis för montervärdarna. Och det finns gott om tid att ta del av Bokmässans utbud.
   Informationsmaterial behöver vi också. Foldrar och flyers som berättar om era leder och vandringar, centra och hotell/gårdar är mycket väl-kommet. Även fördjupningsmaterial som man kan använda under pilgrimsvandringen som vi kan dela ut till besökare.
  Anmälan om intresse att vara montervärd görs via mail till Carina Frykman: carina.frykman@svenskakyrkan.se.
   Om ni har material till montern så maila Carina om det så får ni information om vart och när ni skall skicka det.
   Varmt välkomna att medverka i Pilgrimsmontern på bokmässan! Likaså hälsas alla besökare varmt välkomna till pilgrimsmontern på bokmässan i Göteborg 27-30 september!

Helgonleden förbinds med Åland och Finland
 
I september 2016 startade ett Interreg-projekt där man från svenska kustkommuner (Roslagen och norrut till Hudiksvall), Åland, Åbolandets skärgård tillsammans med föreningar som Pilgrimstid och Föreningen Franciskus på Kökar arbetar med sjövägarna och hamnar som har anslutningar till befintliga pilgrimsleder mot Trondheim, St Olav Waterway.
   Nu börjar framför allt Stråsjöledens etapper växa fram, liksom Helgonleden som är den stora pilgrimsleden som ska kunna följas från Finland-Åland-Grisslehamn-Gävle-Järvsö-Kårböle-Klövsjö etc mot fjällvärlden vid Ljungdalen och så in i Norge till målet Nidaros/Trondheim. 
   Läs mer här.

Se resultatet av inventering av pilgrimsleder

Pilgrim i Sverige gör nu en inventering av pilgrimslederna i hela landet.  Fler och fler pilgrimsleder kommer till. Många frågar efter var man kan vandra. En del vill vandra riktigt långt, från till exempel Skåne till Vadstena eller Trondheim. 
   Pilgrim i Sverige vill därför samla in och göra information om pilgrimsleder tillgänglig för många.
 De som ännu inte lämnats sina uppgifter kan göra det nu. 
    Se resultatet av inventeringen och frågeformuläret här.

Angeliqa berättar om sin vandring på S:t Olavsleden

Hur är det att vandra  St Olavsleden –
564 kilometer - från kust till kust? Läs Angeliqas berättelse här.

Nationellt pilgrimsmöte i Göteborg 2018
 Vart är vi på väg?

Välkommen till en mötesplats med verktyg och färdkost för ditt fortsatta pilgrimskap och en chans att dela erfarenheter! 19-21 oktober 2018.Vart tredje år anordnas ett Nationellt pilgrimsmöte någonstans i Sverige och nu är det Göteborgs tur. Vi möts kring frågan: Vart är vi på väg? Och tänker tillsammans på vilka vägar vi behöver vandra för att möta längtan hos morgondagens pilgrimer. 

   Under mötet får du ta del av guds-tjänster, fördrag, mat, gemenskap, andakter, workshops, pilgrims-vandringar och erfarenhetsutbyte. Inspireras av olika ingångar på ordet pilgrim genom workshops och före-läsare som talar om bland annat håll-barhetsperspektivet, kroppens bön, ofrivilligt pilgrimskap och pilgrimsskap som ett sätt att påverka världsfreden.
   Vart är pilgrimsrörelsen på väg? Vad är pilgrimskap? Vilka strömningar finns inom pilgrimrörelsen idag? Vart är vi på väg som enskilda och som rörelse och samhälle? Ett möte med tid för eftertanke.    

  Här finns mer information.
   Du är välkommen att anmäla dig här senast den 31 augusti.

Tips om vandringar
och andra pilgrimsaktiviteter

Pilgrim i Sveriges hemsida skall synliggöra medlemsorganisationerna och deras verksamhet och visa kopplingen mellan dem och pilgrimslederna. Välkomna att sända förslag och tips om innehåll på hemsidan till: ihivadstena@gmail.com.

Aktuella vandringar 
Du finner tips om aktuella vandringar och andra aktiveter här.


Från kust till kust
Genom två Skandinaviska länder. En av världens nordligaste pilgrimsleder. Starta i Selånger för att nå pilgrimsmålet Trondheim.
S:t Olavsleden

I Olav den heliges fotspår

Angelica Olindersson har skrivit en uppsats  vid Göteborgs universitet om historiebruket vid fem nutida västsvenska S:t Olavsleder. 
   Angelica sammanfattar: Pilgrimsvandringarnas renässans syns tydligt, såväl runt om i vårt land, som i Bohuslän.  Gemenskap verkar kunna sammanfatta innehållet i nutidsmänniskans dragning till pilgrimsvandringar, en gemenskap såväl med medvandrare här och nu, men även med dem som genom århundradena vandrat samma väg. Således blir detta ett historiebruk av gemenskap med rötter, det förflutna, historiekulturen. Att vandra i just de här fotspåren, ibland måhända i Olavs egna, och så hålla stigen öppen för kommande vandrare genom sina egna steg, blir en personlig upplevelse av historiska fotspår. Där delar man med sig, gör bruk av sin historia, och förmedlar så ett historiemedvetande till samtiden och framtiden.

Läs mer och ladda ner hela uppsatsen här.
 

Stockholms
katolska stift


Följ med på vallfärd med Stockholms katolska stift.
Läs mer här

Digitala guider för pilgrimsleder
Linköpings och Lunds stift utvecklar den digitala informationen om pilgrimslederna i stiften. Nu finns Birgittaleden från Linköping till Vadstena och pilgrimslederna i Skåne och Blekinge digitalt på en plattform, paxwalk.com, som är kopplad till en internationell sajt, outdooractive.com.
   Läs mer här. Testa, och lämna sedan gärna dina synpunkter!

Nidarosdomen i Trondheim

Pilgrim²​ - en upplevelse på Lödöse museum

Välkommen till en upplevelse om pilgrimsresor genom alla tider – igår, idag och imorgon. En utställning om inre och yttre resor med utgångspunkt i museets arkeologiska samlingar, den lokala historien och berättelser om pilgrimsresor.
   Att vandra som pilgrim är en global företeelse och vanligt inom världens stora religioner. På senare år har också intresset för att pilgrimsvandra ökat i Sverige. Vad ligger bakom detta nyvakna intresse?
  Med utgångspunkt i samtiden vandrar vi tillbaka genom historien och så småningom ut i landskapet på det nät av pilgrimsleder som korsar Lödöse.
   På medeltiden var Lödöse en av Sveriges största städer och en knutpunkt för många pilgrimer.

Jesus med abbot Minas från Egypten.
"Vänskapsikonen i Taizé"
Finns i Louvren, Paris
Orginalet är från 600-talet 

Nytt material på S:t Olofsmärken och pilar
Pilgrim i Sveriges leverantör av S:t Olovsmärken och pilar 4Sign byter material från glasfiberarmerad plast till printad och skyddslaminerad aluminium. Priser och storlekar är oförändrade liksom hållbarheten.Du sänder din beställning till vår kassör Birgitta Bäuml i god tid så du har märken och pilar när det är dags att gå ut på leden.
  Birgitta Bäuml har ett litet lager av glasfibermärken och pilar som du kan beställa av.
   Läs här om ordningen för beställning. Där finner du också prislista och storlek på märken och pilar.

Jesu dopplats - ett pilgrimsmål i Jordanien

I år har platsen där Jesus döptes erkänts som Världsarv. En Evangelisk Luthersk kyrka invigdes där 2014. Vi uppmuntrar pilgrimer att besöka platsen och stanna några dagar för reflektion kring dopet, det Heliga landet och Jesu liv. Området är stillsamt och man får uppleva ökenlandskapet och även Jordanfloden som snart bara är en smal å.

​Läs mer här

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige och övriga Europa. Hundratusentals människor vallfärdar varje år till Santiago de Compostela och i Norden har Sankt Olavsvägarna fått status som europeisk kulturväg. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Läs mer om vad Svenska kyrkan skriver om pilgrimsvandring

Studieförbunder Bilda anordnar pilgrims- och retreatmöten och pilgrimsledarutbildning.

Bilda

Studieförbundet Sensus anordnar kurser om att vara pilgrim, pilgrimsvandring och även pilgrimsledarutbildning.

​Sensus