Pilgrim i Sverige är ett nationellt samordnings-organ för främjande av pilgrimsleder och vandring
i Sverige

Hitta pilgrimsleder och pilgrimscentra i Sverige

Sök pilgrimsleder och pilgrimscentra på en sverigekarta

Helgonleden förbinds med Åland och Finland
 
I september 2016 startade ett Interreg-projekt där man från svenska kustkommuner (Roslagen och norrut till Hudiksvall), Åland, Åbolandets skärgård tillsammans med föreningar som Pilgrimstid och Föreningen Franciskus på Kökar arbetar med sjövägarna och hamnar som har anslutningar till befintliga pilgrimsleder mot Trondheim, St Olav Waterway.
   Nu börjar framför allt Stråsjöledens etapper växa fram, liksom Helgonleden som är den stora pilgrimsleden som ska kunna följas från Finland-Åland-Grisslehamn-Gävle-Järvsö-Kårböle-Klövsjö etc mot fjällvärlden vid Ljungdalen och så in i Norge till målet Nidaros/Trondheim. 
   Läs mer här.

Här finner du vandringar!

Nu är det dags att anmäla sig till sommarens pilgrimsvandringar. Du finner några länkar och förslag här.
 

Jubileumsvandring i Danmark i sommar
Foreningen Den Danske Kloster-rute inbjuder till jubileums-vandring ”Fra kirke til kirke gennem hele Danmark” sommaren 2017. Vandringen började den 17 april i Helsingör och avslutas den 24 september i Fredrikshamn. 
   Inbjudan med detaljerad information finns på sidan Evenemang.

Tipsa om vandringar
och andra pilgrimsaktiviteter

Pilgrim i Sveriges hemsida skall synliggöra medlemsorganisationerna och deras verksamhet och visa kopplingen mellan dem och pilgrimslederna. Välkomna att sända förslag och tips om innehåll på hemsidan till: ihivadstena@gmail.com.
 

Se resultatet av inventering av pilgrimsleder

Pilgrim i Sverige gör nu en inventering av pilgrimslederna i hela landet.  Fler och fler pilgrimsleder kommer till. Många frågar efter var man kan vandra. En del vill vandra riktigt långt, från till exempel Skåne till Vadstena eller Trondheim. 
   Pilgrim i Sverige vill därför samla in och göra information om pilgrimsleder tillgänglig för många.
 De som ännu inte lämnats sina uppgifter kan göra det nu. 
    Se resultatet av inventeringen och frågeformuläret här.

Beställa S:t Olofs-märken och pilar
Nu är det aktuellt att tänka på underhåll av pilgrimslederna inför sommaren. Pilgrim i Sverige anlitar nu 4Sign som leverantör. Du sänder din beställning till vår kassör Birgitta Bäuml i god tid så du har märken och pilar när det är dags att gå ut på leden.

Läs här om ordningen för beställning. Där finner du också prislista och storlek på märken och pilar.

Angeliqa berättar om sin vandring på S:t Olavsleden

Hur är det att vandra  St Olavsleden –
564 kilometer - från kust till kust? Läs Angeliqas berättelse här.

Stockholms
katolska stift


Följ med på vallfärd med Stockholms katolska stift.
Läs mer här

I Olav den heliges fotspår

Angelica Olindersson har skrivit en uppsats  vid Göteborgs universitet om historiebruket vid fem nutida västsvenska S:t Olavsleder. 
   Angelica sammanfattar: Pilgrimsvandringarnas renässans syns tydligt, såväl runt om i vårt land, som i Bohuslän.  Gemenskap verkar kunna sammanfatta innehållet i nutidsmänniskans dragning till pilgrimsvandringar, en gemenskap såväl med medvandrare här och nu, men även med dem som genom århundradena vandrat samma väg. Således blir detta ett historiebruk av gemenskap med rötter, det förflutna, historiekulturen. Att vandra i just de här fotspåren, ibland måhända i Olavs egna, och så hålla stigen öppen för kommande vandrare genom sina egna steg, blir en personlig upplevelse av historiska fotspår. Där delar man med sig, gör bruk av sin historia, och förmedlar så ett historiemedvetande till samtiden och framtiden.

Läs mer och ladda ner hela uppsatsen här.
 

Medverka i pilgrimsmontern på bokmässan i Göteborg 27/9– 1/10

 
Svenska kyrkan har en av de största montrarna på Bokmässan, Se människan-scenen. Under mässans fyra dagar pågår där hela tiden seminarier med aktuella författare.

Pilgrim i Sverige har sin pilgrimsmonter på Se människans monteryta. Där presenterar vi pilgrimsvandring och pilgrimsleder. Några av er känner väl till detta och har varit på plats, för andra är det kanske en nyhet. Intresset för pilgrim är stort, har vi märkt, och det blir en hel del möten och samtal.

Välkommen att medverka med information, folder/flyer, om er pilgrimsled/vandringar. En enkel presentation, gärna med karta, webbsida och kontaktuppgifter. Från alla pilgrimscentra vill vi ha en presentation och gärna aktuellt program för hösten.

Och så vill vi gärna ha montervärdar som kan berätta om pilgrims-vandringar och leder och varför man ska pilgrimsvandra. Det personliga mötet är det viktiga och därför behöver vi ha människor på plats som kan dela pilgrimserfarenheter.
Man är två personer åt gången i 2-3 timmarspass i montern. Alla montervärdar får fritt inträde till bokmässan den dag man är där och kan då ta del av det övriga utbudet på bokmässan.

Kontakta Carina Frykman
carina.frykman@svenskakyrkan.se
Tel. 031-771 30 26

Se några bilder från pilgrimsmontern på bokmässan 2016 här.

Pilgrimsmontern på bokmässan med pilar och avstånd till pilgrimsmål 

Digitala guider för pilgrimsleder
Linköpings och Lunds stift utvecklar den digitala informationen om pilgrimslederna i stiften. Nu finns Birgittaleden från Linköping till Vadstena och pilgrimslederna i Skåne och Blekinge digitalt på en plattform, paxwalk.com, som är kopplad till en internationell sajt, outdooractive.com.
   Läs mer här. Testa, och lämna sedan gärna dina synpunkter!

Nidarosdomen i Trondheim

Pilgrim²​ - en upplevelse på Lödöse museum

Välkommen till en upplevelse om pilgrimsresor genom alla tider – igår, idag och imorgon. En utställning om inre och yttre resor med utgångspunkt i museets arkeologiska samlingar, den lokala historien och berättelser om pilgrimsresor.
   Att vandra som pilgrim är en global företeelse och vanligt inom världens stora religioner. På senare år har också intresset för att pilgrimsvandra ökat i Sverige. Vad ligger bakom detta nyvakna intresse?
  Med utgångspunkt i samtiden vandrar vi tillbaka genom historien och så småningom ut i landskapet på det nät av pilgrimsleder som korsar Lödöse.
   På medeltiden var Lödöse en av Sveriges största städer och en knutpunkt för många pilgrimer.

Jesus med abbot Minas från Egypten.
"Vänskapsikonen i Taizé"
Finns i Louvren, Paris
Orginalet är från 600-talet 

Årsmöte 19-20/5 i Funäsdalen

Pilgrim i Sverige har haft sitt årsmöte för 2017 i Funäsdalen den 19-20 maj.

Biskop Martin Lind omvaldes som ordförande för ett år. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Eva Cronsioe, Vallentuna församling, och Magnus Malmgren, Lunds stift.

Mer om årsmötet går att läsa här. Verksamhetsplan för 2018 finns här.

Jesu dopplats - ett pilgrimsmål i Jordanien

I år har platsen där Jesus döptes erkänts som Världsarv. En Evangelisk Luthersk kyrka invigdes där 2014. Vi uppmuntrar pilgrimer att besöka platsen och stanna några dagar för reflektion kring dopet, det Heliga landet och Jesu liv. Området är stillsamt och man får uppleva ökenlandskapet och även Jordanfloden som snart bara är en smal å.

​Läs mer här

Intresset för att pilgrimsvandra är stort i Sverige och övriga Europa. Hundratusentals människor vallfärdar varje år till Santiago de Compostela och i Norden har Sankt Olavsvägarna fått status som europeisk kulturväg. Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva?

Läs mer om vad Svenska kyrkan skriver om pilgrimsvandring

Studieförbunder Bilda anordnar pilgrims- och retreatmöten och pilgrimsledarutbildning.

Bilda

Studieförbundet Sensus anordnar kurser om att vara pilgrim, pilgrimsvandring och även pilgrimsledarutbildning.

​Sensus